FILTROVÁNÍ Kraj   Typ   zrušit filtry

Muzea, památníky a expozice

Památník národního písemnictví

Zpracovává a zpřístupňuje sbírky dokladů o vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů, které se váží k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti. Ve svých fondech má cca 7 mil. sbírkových předmětů.

Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda

Vzácná architektonická renesanční památka. Objekt slouží k pořádání sezónních výstav jak tematických z oblasti literatury a knižní kultury, tak současného umění.

Areál Barunčiny školy

Areál se nachází na místě původní školy, kterou Barunka Panklová (Božena Němcová) navštěvovala. V bývalém učitelském bytě byla později upravena ukázková školní třída, připomínající třicátá a čtyřicátá léta 19. století, jak ji spisovatelka popsala v povídce Pan učitel.

Buštěhradské muzeum Oty Pavla u Rotta

Expozice o životě a díle O. Pavla s dokumenty a předměty z jeho života a tvorby.

Byt Jaroslava Foglara

Virtuální expozice v bytě J. Foglara.

Dobrovická muzea – expozice Bohumila Hrabala

Expozice s připomínkou pobytu B. Hrabala (14. 4.– 30. 9. 1944), když se zaučoval na místním nádraží.

Domek Boženy Němcové

Expozice věnovaná pobytu spisovatelky v období září 1837 až duben 1838. Zpřístupněna veřejnosti byla v květnu 1942. Novomanželé Němcovi zde měli pronajatý byt.  

Expozice Konstantina Biebla ve Slavětíně (tzv. bieblovna)

Expozice v tzv. rodném domě Konstantina Biebla, připomínající autora i jeho strýce básníka Arnošta Ráže

Expozice Moderní cestovatelství: Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, expozice Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost – sekce Moderní cestovatelství: Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund

Expozice o Petru Bezručovi v Červeném domku v Kostelci na Hané

Expozice o Petru Bezručovi v Červeném domku v Kostelci na Hané

Franz Kafka museum

Expozice představuje výstavu o životě a díle F. Kafky, kterou původně připravilo centrum současné kultury (CCCB) v Barceloně v roce 1999.

Galerie a muzeum M. D. Rettigové

Interaktivní expozice o životě a díle M. D. Rettigové.

Hrad Pecka – expozice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

Životopisná expozice s ukázkami Harantova literárního a hudebního díla.

Hříbek – Památník Antonína Sovy

Expozice věnovaná dětství a mládí A. Sovy a jeho lásce k Marii Kovaříkové. Východiště Sovovy stezky, vedoucí přes vrch Stražiště do Pacova.

Jiráskovo muzeum Hronov

Expozice vedle A. Jiráska připomíná i další významné rodáky-literáty z Hronova.

Knihovna Václava Havla - Havel v kostce

Převážně digitální expozice přibližuje kolážemi fotografií a citátů životní osudy V. Havla v jeho životních etapách – rodina, divadlo, disent, prezidentství – v širších kulturně-historických souvislostech.

Kulturní centrum Letohrad – městské muzeum – pamětní vitrína Petra Jilemnického

Pamětní vitrína v rodišti P. Jilemnického s osobními předměty a fotografiemi z jeho někdejšího památníku (1971–1990) poplatného době.

Libeňský svět

Centrum historie a kultury Libně mj. s výstavami upomínajícími
na významné události a literární osobnosti Libně

Literární památník Vysočiny v Tasově – expozice Jakuba Demla

Expozice věnovaná tasovskému rodákovi Jakubu Demlovi.

Mahenův památník

Expozice věnovaná životu a dílu Jiřího Mahena

Masarykova síň v Doloplazech

Expozice v prostorách zámečku v Doloplazech obsahuje několik desítek
exponátů ze soukromé sbírky, které odkazují na osobnost T. G. Masaryka.

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Expozice v hodonínském barokním zámečku věnovaná životu a dílu
Tomáše Garriguea Mararyka

Matice česká

Věnuje se vědecké a osvětové práci v oblasti kulturní historie, knihovědy a knihovnictví (přednášky, kulturní pořady, vydavatelská činnost; popularizace činnosti Knihovny Národního muzea). Spolupráce s Maticí moravskou, Maticí slezskou a Maticí slovenskou.

Matice moravská

Historický a uměnovědný spolek se zaměřením na společenskovědní bádání na Moravě, jehož počátky sahají do poloviny 19. století (1853). Vydavatel Časopisu Matice moravské a knih; pořadatel odborných přednášek a konferencí.

Matice slezská

Zájmová a kulturní organizace na uchovávání a podporu dějin umění a historické a kulturní tradice Českého Slezska založená 1877 jako Matice opavská (obnovena 1968–72, znovu ustavena v prosinci 1990). Má 16 pobočných spolků.

Městské muzeum a galerie v Hranicích – Gallašova knihovna

V depozitáři muzea je zpřístupněna knihovna (díla ze 16.–19. stol.) z pozůstalosti hranického rodáka a obrozence J. H. A. Gallaše.

Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově

Expozice o životě a díle A. Sovy s využitím literární a osobní pozůstalosti s důrazem na jeho vztah k rodnému kraji.

Městské muzeum LORETA – expozice slavných rodáků

Expozice věnovaná významným rodákům města s připomínkou návštěv B. Němcové.

Městské muzeum v Sadské – expozice Paroubkova pracovna a knihovna (Georgion)

Expozice s pracovnou a knihovnou rodáků O. J. Paroubka a F. A. Paroubka. Muzeum je v současnosti z důvodu plánované rekonstrukce uzavřeno.

Městské muzeum Žacléř – expozice Jana Amose Komenského, Franze Grundmanna a Alfreda Waldaua

Expozice daných autorů; A. Waldau, vl. jménem Josef Jarosch, pomáhal k poznání české kultury a literárních děl v německém prostředí, za což ho česká kulturní veřejnost velmi oceňovala.

Muzejní expozice Jiřího Koláře v Protivíně

Stálá expozice připomínající život a dílo zdejšího rodáka, básníka a výtvarníka Jiřího Koláře.

Muzeum a galerie v Prostějově – expozice Jiřího Wolkera

Expozice o životních a literárních osudech J. Wolkera, ohlasu jeho tvorby a bojích o ni z básníkovy pozůstalosti, kterou jeho rodiče věnovali muzeu. Muzeum rovněž disponuje pozůstalostí po Z. Wolkerové a archivními dokumenty festivalu Wolkerův Prostějov od jeho vzniku až po současnost.

Muzeum Boženy Němcové

První české literární muzeum, které vzniklo v roce 1931, se zaměřuje na život a dílo Boženy Němcové. V modernizované expozici jsou vystaveny některé předměty za spisovatelčiny pozůstalosti. Součástí prohlídky je Jiřinkový sál, galerie obrazů místních malířů a různé tematické výstavy. Pod muzeum patří také areál Barunčiny školy a správa naučné stezky Babiččino údolí.

Muzeum bratří Čapků

Dvě samostatné expozice věnované životu a dílu Karla (1. patro) a Josefa Čapkových (2. patro s galerií jeho obrazů).

Muzeum Dr. Šimona Adlera

Rodný dům Š. Adlera s expozicí o kultuře a náboženství židovských obyvatel v západočeském příhraničí, kde se rovněž konají sezónní výstavy. V roce 2018 bude probíhat přestavba expozice.

Muzeum Eduarda Štorcha

První část expozice je věnovaná spisovateli, jeho životu a práci, druhá obsahuje ukázky doby pravěku, o které autor psal.

Muzeum Eduarda Štorcha a Karla Zemana

Expozice věnovaná místnímu rodákovi, spisovateli E. Štorchovi, spojená také s doklady pravěkého osídlení Ostroměřska.

Muzeum Fráni Šrámka

Multimediální expozice o životě a díle Fráni Šrámka

Muzeum J. V. Sládka

Expozici o životě a díle J. V. Sládka, která je umístěna v přestavbě básníkova rodného domu, doplňují básníkovy amatérské fotografie a interiér z jeho pražského bytu.

Muzeum Jana Amose Komenského

Expozice s audiovizuálními programy s interaktivními prvky, která vznikla pod záštitou UNESCO, je zaměřena na Komenského a jeho dobu a odkaz současnosti.
pozn.: Muzeum se rovněž podílelo na vytvoření a instalaci expozice v Comenius Museum Naarden v Nizozemsku.

Muzeum Jarmily Novotné a Svatopluka Čecha

Expozice S. Čecha pocházející z období života na zámku v Litni s ukázkami díla a osobních dokumentů.


Muzeum Jaroslava Foglara

Kompletně zdokumentovaný život a dílo J. Foglara. Otevřeno ke 110. výročí spisovatelova narození na hradě Ledeč nad Sázavou.

Muzeum Jindřicha Šimona Baara

Expozice o životě a díle J. Š. Baara v prvním patře domu, kde žil na odpočinku (knihovna, vybavení bytu).

Muzeum Josefa Dobrovského (+ Jaroslav Kvapil)

Expozice je rozdělena na dvě části; první je věnována životě a díle J. Dobrovského a době národního obrození, ve druhé je představena rodná síň J. Kvapila s jeho pozůstalostí.

Muzeum mládí bratří Čapků

Expozice zaměřená na dětství sourozenců Čapkových

Muzeum osobností a lidových tradic Vnorov

Expozice významných rodáků obce.

Muzeum Otokara Březiny

Expozice o životě a díle O. Březiny s uměleckými díly z básníkovy pozůstalosti je instalována v bytě, kde žil až do své smrti.

Muzeum Šumavy Sušice, p. o. – expozice Karla Klostermanna

Expozice o životě a díle K. Klostermanna s ukázkami jeho rukopisů, dokumentů a fotografiemi z různých období jeho života i míst na Šumavě, o kterých psal. Část je zařízená jako tradiční šumavská světnice.

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Expozice v bývalém tereziánském špýcharu, která je věnována osobnosti prvního čs. prezidenta včetně období jeho bojů o pravost Rukopisů královédvorského a zelenohorského.

Muzeum tradic obce Soutice – expozice Vojtěcha Zamarovského

Expozice o životě a tvorbě slovenského rodáka V. Zamarovského, který v obci dlouhé roky žil a tvořil a je také pohřben na místním hřbitově.

Muzeum v Klimkovicích – expozice Petra Bezruče a Jarmily Glazarové

Expozice o působení P. Bezruče a J. Glazarové v Klimkovicích.

Muzeum Vysočiny – Po stopách Karla Havlíčka Borovského

Expozice o životě a době, kdy K. H. Borovský působil a kdy po roce 1856 vznikl kult jeho osoby, která je instalována v původním interiéru bytu, kde spisovatel žil s manželkou Julií a dcerou Zdenkou před svou deportací do Brixenu.

Národní muzeum–Knihovna

Dokumenty z historie literatury a knižní kultury v českých zemích (rukopisy, prvotisky, staré tisky, zámecké knihovny, kramářské písně, nejrozsáhlejší sbírka českých periodik v ČR). Osobní knihovny např. F. Palackého a P. J. Šafaříka.

Národní muzeum – Zámek Vrchotovy Janovice stálá expozice Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice

Expozice je připomínkou častých návštěv R. M. Rilka a K. Krause na zámku baronky Sidonie Nádherné z Borutína (1885–1950). Součástí expozice je původní zámecká knihovna, od roku 1954 ve správě Knihovny Národního muzea.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Expozice věnovaná pedagogice a dějinám českého školství. Knihovna od roku 1919 shromažďuje komeniologickou literaturu.

Národopisné muzeum v Třebízi – Památník Václava Beneše Třebízského

Expozice o životě a díle v rodném domě V. B. Třebízského.

Památník Adolfa Heyduka

Expozice věnovaná životu a dílu básníka Adolfa Heyduka s básníkovou pracovnou, jídelnou a salonem v jeho domě.

Památník bratří Mrštíků

Původní domek rodiny bratří Mrštíků s expozicí národopisné sbírky, rekonstruovanou pracovnou a zahradou.

Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla

Památník je vybudovaný na místě rodné chalupy sochaře a malíře Jana Knebla (1866–1962) a jeho tří synovců – spisovatelů Bohumíra a Josefa a také malíře Antonína (1910–1975). Památník funguje jako místo pro různé akce.

Památník Františka Palackého

Expozice o životě a díle včetně rodné komůrky s částí původního mobiliáře rodného domu.

Památník Františka Ladislava Riegra a Františka Palackého v Malči

Památník dvou významných českých osobností 19. století, Františka Ladislava Riegra a Františka Palackého, na zámku v Malči.

Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra v Malči

Památník dvou významných českých osobností 19. století, Františka Ladislava Riegra a Františka Palackého, na zámku v Malči.


Památník Františka Palackého a F. L. Riegra v Praze

Původní interiér bytu o pěti místnostech nabízí pohled do pracovny F. Palackého a F. L. Riegra.

Památník Jana Amose Komenského - Bílá Třemešná

Pamětní síň ve vile, zbudované na místě bývalého zámečku, kde J. A. Komenský nalezl v letech 1626–28 útočiště před svým odchodem do vyhnanství.

Památník Jana Amose Komenského - Horní Branná

Památník J. A. Komenského v budově zámku na na památku posledních měsíců jeho pobytu ve vlasti (listopad 1627–únor 1628). Připomenutí dalších literárních osobností spojených s obcí.

Památník Jana Amose Komenského - Komňa

Stálá expozice věnovaná J. A. Komenskému a historii jeho domnělého rodiště v památkově chráněné sýpce z 18. století.

Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku

Expozice v budově bývalého českobratrského sboru, kde J. A. Komenský žil a působil. AV program seznamuje s jeho životem a dílem jako učitele, kněze, spisovatele a kartografa.

Památník Jana Amose Komenského - Žeravice

Průběžně doplňovaná expozice věnovaná J. A. Komenskému v bývalém objektu Českých bratrů.

Památník Jaroslava Haška

Expozice o životě a díle J. Haška, která je instalována v domě, kde spisovatel žil a zemřel.

Památník Josefa Jungmanna

Expozice o životě a díle J. Jungmanna s připomenutím dalších literárních osobností, jejich život byl spojený s obcí: bratrů J. Jungmanna Antonína a Jana a A. Patery.

Památník Josefa Kaluse

Expozice o životě a díle „spisovatele Valašska“ v budově, která původně sloužila jako hospoda (1880) a později jednotřídní škola (1889–1977) – učitelské působiště J. Kaluse. Konají se zde i sezonní výstavy.

Památník Josefa Lady

Expozice o životě a díle J. Lady s autentickými exponáty věnovanými a zapůjčenými od jeho dědiců.

Památník Karla Čapka

Expozice o životě a díle K. Čapka v přízemí letního sídla manželů Čapkových, kterou doplňuje okružní naučná stezka v okolí. V podkroví domu se nacházejí expozice Čapkovy manželky O. Scheinpflugové a F. Peroutky, který zde bydlel.

Památník Karla Čapka

Zpřístupnění objektu je plánováno po rekonstrukci na konec roku 2018. Zatím možná virtuální procházka objektem

Památník Karla Hynka Máchy

Expozice v místnosti, kde K. H. Mácha žil a zemřel, zaměřená na jeho pobyt v Litoměřicích.

Památník Karla Hynka Máchy

Expozice o životě a díle v nejstarší dochované budově města, které si K. H. Mácha oblíbil, několikrát i s jeho okolím navštívil a jež ho inspirovalo ke vzniku jeho nejslavnějšího díla Máj.

Památník Karla Jaromíra Erbena

Rodný domek představuje doklady ze života a díla K. J. Erbena. Okolím Miletína vede naučná stezka K. J. Erbena s devíti tematickými zastávkami.

Památník Karla Poláčka

Památník spisovatele a rodáka města spojený s muzeem judaismu v Orlických horách v budově bývalé synagogy. Budoucí provozování instituce v současnosti čeká na řešení.

Památník Karla Václava Raise

Stálá expozice o životě a díle místního rodáka K. V. Raise rovněž představuje historii města. Pořádají se příležitostné výstavy.

Památník Mistra Jana Husa

Expozice o životě, díle a odkazu Mistra Jana Husa.

Památník Óndry Łysohorského

Expozice věnovaná životu a dílu lašského básníka Ó. Łysohorskeho.

Památník Petra Bezruče

Expozice o životě P. Bezruče s jeho pozůstalostí. Výstavní a literárněvědné pracoviště v budově, která byla postavena v letech 1955-56 na místě básníkova rodného domku, jenž byl za 2. světové války zničen.

Památník Petra Chelčického

Památník věnovaný osobnosti a době Petra Chelčického.

Památník písemnictví na Moravě

Nabízí expozice a krátkodobé výstavy čerpající především z moravských literárních tradic.

Památník Pohádky máje

Expozice dokumentuje historii vzniku románu Pohádka máje z roku 1891 a život autora románu V. Mrštíka.

Památník Svatopluka Čecha

Historické prostory, kde spisovatel žil a pracoval a kde ho často navštěvovali přátelé literáti (Ignát Hermann, Josef Václav Rais, Václav V. Štech, Jaroslav Vrchlický, Karolína Světlá aj.), v současnosti slouží jako obřadní síň obce.

Památník Svatopluka Čecha – rodná světnička

Stálá expozice o životě a díle S. Čecha představuje doklady z jeho pozůstalosti ; umístěna je v rodné světničce.

Památník Terezín. Bývalá Magdeburská kasárna – expozice literární tvorby

Expozice věnovaná osudům literárních tvůrců zavlečených do Terezína a posléze dalších koncentračních táborů. Vystavená literatura je chápána jako součást terezínské vězeňské kultury, ale neusiluje o stanovení klamné kategorie vězeňské literatury. Chce být varovným mementem.

Památník Vítězslava Hálka – rodný dům

Aktualizovaná expozice o životě a díle V. Hálka, kterou připravil Památník národního písemnictví. pozn.: Otevřeno pouze v neděli 13–16 hod.

Památník Vojtěcha Martínka

Expozice o životě a díle V. Martínka, významného představitele kulturního života na Ostravsku. Exponáty zapůjčilo Muzeum Beskyd z Frýdku-Místku.

Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou

Expozice věnovaná vlastenci V. Metelkovi, jehož deníky z let 1835–44 a 1856–66 se staly podkladem pro román Zapadlí vlastenci K. V. Raise.

Pamětní síň Františka Halase a Klementa Bochořáka

Stálá expozice, věnovaná významnému českému básníkovi F. Halasovi

Pamětní síň Františka Hrubína

Expozice dokumentuje život a dílo spjaté s krajem F. Hrubína, rovněž vzpomínkové večery věnované básníkovi.

Pamětní síň Jana Amose Komenského

Expozice o životě a díle J. A. Komenského v budově radnice zdůrazňuje jeho pobyt ve městě u Karla Staršího ze Žerotína(1622–1625) a práce, které zde vznikly, mj. Labyrint světa a ráj srdce.

Pamětní síň Jaroslava Seiferta

Expozice o životě a díle J. Seiferta připomínající jeho kralupské kořeny s moderní multimediální prezentací.

Pamětní síň Julia Zeyera ve Vodňanech

Ukázky zařízení Zeyerova bytu, knihovny a výběr z jeho sbírek .

Pamětní síň Oty Pavla

Expozice s připomenutím novinářské a spisovatelské činnosti O. Pavla s jeho osobní korespondencí v bývalém obecním domku, který sloužil převozníkům.

Pamětní síň prof. Augusta Sedláčka

Expozice věnovaná životu a dílu vožického rodáka Augusta Sedláčka v jeho rodném domě.

Pamětní síň rodáků a přátel Rožďalovic – expozice Stanislava Vodičky

Expozice o životě a díle místních rodáků S. Vodičky a J. Melantricha z Aventina v budově bývalé školy. Expozice je v současnosti z důvodu rekonstrukce budovy uzavřena.

Pamětní síň Václava Beneše Třebízského

Expozice o životě a díle V. B. Třebízského s předměty z jeho pozůstalosti.

Podještědské muzeum a knihovna – expozice Karoliny Světlé

Expozice o životě a díle K. Světlé z literární a hmotné pozůstalosti autorky, jež pět románů a na třicet povídek situovala do Podještědí. Osobnost F. Křeliny pouze připomenuta.

Portmoneum – Museum Josefa Váchala

Expozice o J. Váchalovi, J. Portmanovi a o historii Portmonea s unikátními nástěnnými malbami, vyřezávaným a malovaným nábytkem od J. Váchala, který byl zhotovený na objednávku J. Portmana.

Regionální muzeum v Litomyšli

Expozice věnované památkám z oblasti knižní kultury (období 1536–1936), litomyšlské tiskárně (od roku 1503) a významným literárním osobnostem spjatým s městem.

Rodný dům Adalberta Stiftera

Stálá expozice představuje jak doklady k životu A. Stiftera včetně literárního a výtvarného díla, tak spisovatelův rodný kraj. Památník je jedním z turistických cílů na mezinárodní stezce v oblasti Šumavy.

Rodný domek Aloise Jiráska

Expozice věnovaná osobnosti A. Jiráska ve stavení z 90. let 18. stol., kde se spisovatel narodil a jeho otec Josef zde provozoval pekařství; budovu postavil jeho dědeček Jakub.

Rodný domek F. V. Heka – F. L. Věka

Stálá expozice věnovaná rodákovi města a národnímu buditeli F. V. Hekovi s dobovými předměty a s využitím kostýmů z televizního seriálu F. L. Věk. Muzeum spravuje rovněž pozůstalost K. Michla a J. Laichtera.

Rodný dům Charlese Sealsfielda

Muzeum o životě a díle Ch. Sealsfielda, který do literatury přinesl žánr indiánských příběhů, s knihovnou a výstavní galerií Stodola. 

Rodný dům Karla Havlíčka Borovského – Památník Karla Havlíčka Borovského

Expozice věnovaná životu a dílu slavného rodáka K. H. Borovského. Ve výstavních prostorách jsou i dvě stálé expozice věnované padlým příslušníkům RAF z Vysočiny a sochaři V. Dobrovolnému.

Rodný dům Otokara Březiny

Expozice o díle a odkazu O. Březiny v rodném domku z roku 1841.

Rodný dům Josefa Hory

Expozice s pozůstalostí J. Hory včetně jeho spisů, knih, rodinných fotografií, obrazů a nábytku.

Rodný dům Václava Hanky

Expozice o životě a díle významného obrozence V. Hanky. Průvodcovské služby zajišťuje pracovnice místní knihovny.

Spolkové a informační centrum Hýskov – Pamětní síň Františka Nepila

Expozice o životě a díle v rodném domě F. Nepila.

Srub Petra Bezruče

Expozice v objektu bývalé stodoly, kterou básník nechal ve 30. letech minulého století přestavět podle vlastního návrhu na letní sídlo, přibližuje jeho vztah k přírodě a životu v horské dědině.

Stálá muzejní expozice Ulriky von Levetzow

Expozice umístěná v domu bývalého zámeckého zahradníka je zaměřena na život baronky U. von Levetzow a její vztah k J. W. Goethovi. Baronka strávila téměř celý svůj život na třebívlickém panství.

Tylův dům – rodný dům Josefa Kajetána Tyla

Expozice o životě a díle J. K. Tyla v rodném domě této významné osobnosti českého národního obrození.

Virtuální muzeum Jaroslava Haška a Josefa Švejka

Virtuální muzeum Jaroslava Haška a Josefa Švejka

Vlastivědné muzeum Nymburk – expozice Bohumila Hrabala

Expozice o životě a díle B. Hrabala s předměty z pozůstalosti.

Vlastivědné muzeum ve Slaném – Pracovna Václava Štecha

Stálá expozice věnovaná V. Štechovi a jeho synovi V. V. Štechovi s předměty z jejich pozůstalosti, která je doplněna ukázkami literatury a kresbami K. Liebschera ze Slánska.

Všenorské muzeum Mariny Cvětajevové

Expozice o životě a díle M. Cvětajevové, která žila v letech 1922–25 v Československu, představuje předměty z její pozůstalosti včetně knih.

Werichova vila – expozice Jana Wericha a Vladimíra Holana

V polopatře je expozice věnovaná tvorbě V. Holana včetně představení ilustrátorů jeho knih a dobových nahrávek jeho poezie. V prvním patře je expozice věnovaná tvorbě a dílu J. Wericha včetně Osvobozeného divadla, tvorbě z let 1945–1980 v Československu i vztahu k Jiřímu Voskovcovi po jeho emigraci do USA. Pobyt ostatních významných obyvatelů vily, J. Dobrovského, Z. Wirtha a Han Hüng-sua, je jen připomenut.

Zámek Chyše - expozice o pobytu Karla Čapka

Expozice s texty a fotografiemi o pobytu K. Čapka na zámku v roce 1917, kdy zde působil jako soukromý učitel syna hraběte Vladimíra Lažanského, s připomenutím doby i soudobé společnosti.

Z historie města Žebráka – část expozice věnovaná Šebestiánu Hněkovskému

Stálá expozice, revitalizovaná v roce 2019, přibližuje návštěvníkům dějiny královského komorního města Žebrák a seznamuje také s významnými rodáky. K nim patřil i obrozenecký básník Šebestián Hněvkovský.

 

Memorabilia

Pamětní deska na budově fary

Pamětní deska na faře v Ořechu, kde Jindřich Šimon Baar působil v letech 1895–1897 a 1909–1919.

Pomník Jindřicha Šimona Baara s výhledem na Chodsko

Pomník u silnice mezi Domažlicemi a hraničním přechodem Lísková jako připomínka rodiště a místa úmrtí Jindřicha Šimona Baara.

Bludný balvan s reliéfem básníka v Kravařích

bludný balvan s reliéfem P. Bezruče a úryvkem jeho básně Slezský srpen

Pamětní deska na objektu pivovarské hospody

pamětní deska na místě pivovarské restaurace Ed. Svobody s verši, které měl básník napsat na pivní tácek

Pamětní deska na objektu nádražní pošty v Brně

žulová pamětní deska s bronzovým kulatým reliéfem podoby básníka

Socha Karla Havlíčka Borovského v Praze

Socha Karla Havlíčka Borovského na Havlíčkově náměstí v Praze.

Pamětní deska na místě, kde básník žil a tvořil

Pamětní deska na místě, kde Otokor Březina v letech 1888–1901 žil a tvořil.

Pamětní deska na budově, kde Otokar Březina učil

Pamětní deska na budově bývalého Ústavu korunního prince Rudolfa (dnes obecní úřad), kde Otokar Březina vyučoval.

Pamětní deska na rodném domě

Pamětní deska s bustou na rodném domě.

Sousoší bratří Čapků

sousoší bratří Čapků na náměstí před muzeem bratří Čapků jako připomínka rodiště Karla Čapka a dětství obou bratrů

Pamětní deska, kde Josef Čapek žil a tvořil spolu s bratrem Karlem Čapkem

pamětní deska na domě, kde Josef Čapek žil a tvořil

Pamětní deska, kde Josef Čapek pobýval a byl zatčený gestapem

pamětní deska jako připomínka pobytu a zatčení Josefa Čapka

Místo, kde Josef Čapek studoval

Místo spisovatelova studia

Pamětní deska místa narození

Pamětní deska před Střední školou průmyslovou, textilní a polygrafickou v Hronově na místě někdejší chalupy prarodičů, kde se Josef Čapek narodil.

Sousoší bratří Čapků

Sousoší bratří Čapků v Malých Svatoňovicích jako připomínka rodiště Karla Čapka a dětství obou bratrů.

Pamětní deska, kde Karel Čapek žil a tvořil spolu s bratrem Josefem Čapkem

pamětní deska na domě, kde Karel Čapek žil a tvořil společně se svým bratrem Josefem Čapkem

Pamětní deska na vile Karla Čapka, kde žil, tvořil a zemřel

pamětní deska na vile Karla Čapka, kde žil, tvořil a zemřel a kde je jeho muzeum

Pamětní deska s bustou na rodném domě

pamětní deska s bystou na rodném domě Karla Čapka

Připomínka pojmenování školy po Karlu Čapkovi

busta na budově Základní školy Karla Čapka

Pamětní deska připomínající místo pobytu

pamětní deska, připomínající místo pobytu

Pamětní deska Františka Ladislava Čelakovského

Místo, kde František Ladislav Čelakovský žil a zemřel.

Pomník Svatopluka Čecha v městském parku v Poličce

Pomník Svatopluka Čecha v městském parku v Poličce

Pomník s bustou Svatopluka Čecha v městském parku v Kyjově

pomník s bustou spisovatele Svatopluka Čecha v městském parku

Pomník s bustou Svatopluka Čecha v Rovensku pod Troskami

pomník s bustou v městském parku v Rovensku pod Troskami

Pomník (mohyla) s bustou Svatopluka Čecha ve Vysokém Mýtě

Pomník (mohyla) s bustou ve Vysokém Mýtě na kopci na Vinicích

Pamětní deska na budově školy v Postupicích

budova staré školy u kostela

Pomník Svatopluka Čecha s jeho bustou v Obříství

Pomník s původně bronzovou bustou, která byla neznámým pachatelem odcizena roku 1996; nová busta z kamene.

Škola Svatopluka Čecha s jeho bustou v Praze-Troji

Busta na budově školy pojmenované po spisovateli Svatopluku Čechovi.

Letní byt spivatele Svatopluka Čecha v Praze-Troji

Bronzová pamětní deska s reliéfním portrétem na vile, kde měl spisovatel Svatopluk Čech svůj letní byt.

Pamětní deska na domě v Praze 7, kde spisovatel bydlel a zemřel

Pamětní deska na domě, kde spisovatel Svatopluk Čech bydlel a zemřel.

Socha v Sadech Svatopluka Čecha v Praze

socha na kamenném podstavci

Pamětní deska na domě správce panství jako připomínka pobytu

pamětní deska na domě správce panství (tzv. Čechovně)

Pomník se sochou v městském sadu v Litni

úprava sadu s pomníkem a sochou v nadživotní velikosti

Pomník Josefa Dobrovského s bustou před Werichovou vilou

Pomník s bustou; původně umístěn v sadu u Národního muzea, kde byl v květnu 1945 poškozen.

Pamětní deska Josefa Dobrovského na budově hotelu Hvězda

Pamětní deska na budově hotelu Hvězda na památku jeho pobytu

Pamětní deska Viktora Dyka v Praze

Místo, kde Viktor Dyk žil a tvořil.

Busta u školy v Miletíně

busta na pylonu

Pomník s bustou v Miletíně

pomník s bustou a plaketami s výjevy z Kytice

Pamětní deska Bohumila Hrabala v Praze 8

Pamětní deska Bohumila Hrabala v pražských Kobylisích na domě, kde bydlel v letech 1973 - 1997.

Pamětní deska Bohumila Hrabala na asfaltu na místě domu Na Hrázi v Libni

Bydliště Bohumila Hrabala v 50.–70. letech 20. století. Odhalena byla u příležitosti 80. narozenin spisovatele.

Hrabalova zeď v Libni

Zeď Bohumila Hrabala v pražské Libni, tvořená jako leporelo námětů připomínající Hrabalovo bydliště.

Pamětní deska Bohumila Hrabala v Polné

Pamětní deska Bohumila Hrabala v Polné v podobě dna pivního sudu.

Pamětní deska Bohumila Hrabala v Kostomlatech

Pamětní deska Bohumila Hrabala v Kostomlatech. Panely informují o působení spisovatele v roli výpravčího ve zdejší stanici.

Poesiomat v Kersku

Hrabalův poesiomat na poezii, prózu a mluvené slovo včetně hlasu samotného autora.

Pamětní deska Bohumila Hrabala v Brně

Netradiční pamětní deska v Brně v Židenicích.

Hrabalova lavička v Nymburce

Hrabalova lavička na nymburském náměstí.

Hrabalovo posezení U Tří koček

Hrabalovo posezení U Tří koček - lavičky z dubového dřeva.

Strom Bogan a pamětní deska v Nymburce

Strom Bogan a pamětní deska na žulovém kameni.

Pamětní deska Bohumila Hrabala na nymburském pivovaru

Pamětní deska umístěna na nymburském pivovaru.

Pamětní deska Bohumila Hrabala a strom na labském nábřeží

Pamětní deska a strom „Bohoušek“ na počest Bohumila Hrabala na Labském nábřeží v Nymburce.

Pamětní deska Františka Křeliny na objektu bývalé měšťanské školy

Pamětní deska Františka Křeliny v Českém Dubu

Pamětní deska Jana Skácela v Brně

Kamenná stéla na bílém kamenném podstavci s dvojdílnou bronzovou deskou (reliéf s podobou básníka a s textem „zde žil básník Jan Skácel“).

Pamětní deska Karolíny Světlé

Pamětní deska K. Světlé a její neteře a společnice Anežky Čermákové-Slukové.

Socha Karolíny Světlé v Praze

Socha Karolíny Světlé na Karlově náměstí v Praze.

Socha Karolíny Světlé

Socha sedící Karolíny Světlé ve Světlé pod Ještědem. Umístěna je před kostelem sv. Mikuláše.

 

Sepulkrální památky

Hrob Jindřicha Šimona Baara

Hrob Jindřicha Šimona Baara v Klenčí pod Čerchovem. Na přání J. Š. Baara není na náhrobku uvedeno jeho jméno, ale pouze verš.

Hrob Eduarda Basse

Hrob Eduarda Bassa na Vyšehradském hřbitově.

Hrob Jiřího Bauma

Hrob Jiřího Bauma v Praze

Hrob Kamila Bednáře

Hrob Kamila Bednáře.

Hrob Karla Josefa Beneše

Hrob Karla Josefa Beneše v Rožmitále pod Tremšínem.

Hrob Petra Bezruče

Petr Bezruč je pohřben na městském hřbitově v Opavě.

Hrob Karla Havlíčka Borovského

Hrob Karla Havlíčka Borovského na Olšanském hřbitově.

Hrob Otokara Březiny

Otokar Březina je pohřben na hřbitově v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Hrob Josefa Čapka

Symbolický hrob Josefa Čapka je umístěn na Vyšehradském hřbitově v Praze, tělesné ostatky se nikdy nenašly.

Hrob Karla Čapka

Karel Čapek je pohřben na Vyšehradském hřbitově v Praze.

Hrob Františka Ladislava Čelakovského

Hrob Františka Ladislava Čelakovského na Olšanských hřbitovech.

Hrob Svatopluka Čecha

Svatopluk Čech je pohřben na Vyšehradském hřbitově v Praze, náhrobek zdobí plastika od Jakuba Obrovského.

Hrob Josefa Dobrovského

Hrob Josefa Dobrovského na Ústředním hřbitově v Brně.

Hrob Karla Domina

Hrob Karla Domina na Vyšehradském hřbitově v Praze

Hrob Viktora Dyka

Hrob Viktora Dyka na Olšanských hřbitovech v Praze.

Hrob Karla Jaromíra Erbena

Hrob Karla Jaromíra Erbena na Olšanských hřbitovech.

Hrob Jaroslava Foglara

Rodinný hrob rodiny Foglarovi, kde je uložen i Jaroslav Foglar.

Hrob Alberto Vojtěcha Friče

Alberto Vojtěch Frič je pohřben na hřbitově Motolského krematoria.

Hrob Norberta Frýda

Hrob Norberta Frýda ve Velké Chuchly

Hrob J. H. A. Gallaše

Hrob Josefa Heřmana Agapita Gallaše na městském hřbitově Hranice

Hrob Jarmily Glazarové

Hrob Jarmily Glazarové v lesním hřbitově na Malé Skále

Hrob Jaroslava Golla

Hrob Jaroslava Golla na Olšanských hřbitovech v Praze

Hrob Franze Grundmanna

Hrob Franze Grundmanna na místním hřbitově v Horním Tanvaldě

Hrob Vítězslava Hálka

Hrob Vítězslava Hálka na Vyšehradském hřbitově v Praze

Hrob Václava Hanky

Václav Hanka je pohřben na Vyšehradském hřbitově.

Hrob Jaroslava Haška

Hrob Jaroslava Haška na místním hřbitově v Lipnici nad Sázavou

Hrob Františka Vladislava Heka

Hrob Františka Vladislava Heka v Letohradě

Hrob Vladimíra Holana

Hrobka rodiny Holanovy na Olšanském hřbitově.

Hrob Emila Holuba

Hrob Emila Holuba ve Vídni

Hrob Josefa Hory

Hrob Josefa Hory na Vyšehradském hřbitově

Hrob Bohumila Hrabala

Bohumil Hrabal je pohřben v rodinném hrobě společně s rodiči a širší rodinou. Podle přání je uložen v dubové rakvi s nápisem „Pivovar Polná“.

Hrob Františka Hrubína

Hrob Františka Hrubína na Vyšehradském hřbitově. Náhrobek tvoří balvan z autorovi oblíbené Sázavy s faksimilií básníkova podpisu.

Hrob Aloise Jiráska

Hrob Aloise Jiráska v Hronově.

Hrob Josefa Jungmanna

Hrob Josefa Jungmanna.

Hrob Franze Kafky

Hrob Franze Kafky.

Hrob Václava Klimenta Klicpery

Hrob Václava Klimenta Klicpery.

Hrob Karla Klostermanna

Hrob Karla Klostermanna, Ústřední hřbitov města Plzeň

Hrob Elišky Krásnohorské

Hrob Elišky Krásnohorské na Olšanských hřbitovech v Praze.

Hrob Františka Křeliny

Hrob Františka Křeliny.

Hrob Jaroslava Kvapila

Jaroslav Kvapil je pohřben v rodných Chudenicích.

Hrob Josefa Lady

Josef Lada je pohřben na Olšanském hřbitově v Praze.

Hrob Jana Laichtera

Hrob Jana Laichtera v Dobrušce

Hrob Óndry Łysohorského

Hrob Óndry Łysohorského ve Frýdku

Hrob Karla Hynka Máchy

Hrob Karla Hynka Máchy na Vyšehradském hřbitově.

Hrob Vojtěcha Martínka

Hrob Vojtěcha Martínka na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě

Hrob TGM v Lánech

Hrob prvního československého prezidenta TGM na Lánském hřbitově.

Hrob Věnceslava Metelky

Hrob Věnceslava Metelky na hřbitově u kostela sv. Václava, Paseky nad Jizerou

Hrob Ladislava Mňačka

Hrob Ladislava Mňačka v Lukovištia na Slovensku

Hrob Aloise Mrštíka

Hrob Aloise Mrštíka na Ústředním hřbitově v Brně.

Hrob Viléma Mrštíka

Hrob Viléma Mrštíka. Na hrobě je uvedena i podobizna jeho bratra Aloise a uvádí se, že je to hrob bratří Mrštíků (Alois je však pohřben v Brně).

Hrob Aloise Musila

Hrob Aloise Musila v Rychtářově u Vyškova

Hrob Zdeňka Nejedlého

Hrob Zdeňka Nejedlého na Vyšehradském hřbitově

Hrob Boženy Němcové

Hrob Boženy Němcové, který se nachází na Vyšehradském hřbitově v Praze. Náhrobek tvoří portrétní reliéf Boženy Němcové a reliéfní výjev z Babičky.

Hrob Františka Nepila

Hrob Františka Nepila ve Stradonicích u Berouna

Hrob Terézy Novákové

Hrob Terézy Novákové na Olšanských hřbitovech

Hrob Františka Palackého

Hrob Františka Palackého v Neratovicích, Lobkovický hřbitov.

Hrob Františka Adolfa Paroubka

Hrob Františka Adolfa Paroubka na veřejném pohřebišti v Sadské

Hrob Otakara Jiřího Paroubka

Hrob Otakara Jiřího (Georgiuse) Paroubka

Hrob Magdaleny Dobromily Rettigové

Hrob Magdaleny Dobromily Rettigové v Litomyšli

Hrob F. L. Riegera

Hrob Františka Ladislava Riegera na Vyšehradském hřbitově

Hrob Jaroslava Seiferta

Hrob Jaroslava Seiferta

Hrob Olgy Scheinpflugové

Olga Scheinpflugová je pohřbena na pražském Vyšehradském hřbitově vedle hrobu Karla Čapka.

Hrob Jana Skácela

Hrob Jana Skácela v Brně.

Hrob J.V. Sládka

Josef Václav Sládek je pohřben ve Slavíně (součást Vyšehradského hřbitova) - společné místo posledního odpočinku významných českých osobností.

Hrob Antonína Sovy

Hrob Antonína Sovy v parku Antonína Sovy v Pacově

Hrob Bohumíra Strnadela-Četyny

Bohumír Strnadel-Četyna je pohřben na městském hřbitově ve Frenštátu pod Radhoštěm.

Hrob Karolíny Světlé

Hrob Karolíny Světlé na Olšanských hřbitovech.

Hrob Pavla Josefa Šafaříka

Sarkofág na hrobě Pavla Josefa Šafaříka na Olšanských hřbitovech.

Hrob Josefa Šíra

Josef Šír je pohřben na hřbitově v Roztokách u Jilemnice.

Hrob Václava Štecha

Václav Štech je pohřben na městském hřbitově ve Slaném.

Hrob Josefa Kajetána Tyla

Zrekonstruovaný náhrobek J.K. Tyla v Plzni.

Hrob Václava Beneše Třebízského

Hrob Václava Beneše Třebízského.

Hrob Josefa Váchala

Hrob Josefa Váchala na hřbitově v Radimi.

Hrob Stanislava Vodičky

Hrob Stanislava Vodičky na novém hřbitově Karlov

Hrob Enrique Stanko Vráze

Enrique Stanko Vráz je pohřben na Olšanských hřbitovech v Praze.

Hrob Jaroslava Vrchlického

Hrob Jaroslava Vrchlického

Hrob Alfréda Waldau

Hrob Alfréda Waldau na místním hřbitově v Žacléři

Hrob Jana Wericha

Jan Werich je pohřben na Olšanském hřbitově.

Hrob Zdeňka Wirtha

Hrob Zdeňka Wirtha na Hřbitově Strašnice v Praze

Hrob Jiřího Wolkera

Hrob Jiřího Wolkera v Prostějově.

Hrob Zdeny Wolkerové

Zdena Wolkerová je pohřbena na městském hřbitově v Prostějově.

Hrob Vojtěcha Zamarovského

Hrob Vojtěcha Zamarovského. Na náhrobku je uveden jeho podpis.

Hrob Františka Zýbala

Hrob Františka Zýbala na místním hřbitově Vnorovy