FILTROVÁNÍ Kraj   Typ   zrušit filtry

Muzea, památníky a expozice

Památník písemnictví na Moravě

Nabízí expozice a krátkodobé výstavy čerpající především z moravských literárních tradic.

Památník bratří Mrštíků

Původní domek rodiny bratří Mrštíků s expozicí národopisné sbírky, rekonstruovanou pracovnou a zahradou.

Památník Pohádky máje

Expozice dokumentuje historii vzniku románu Pohádka máje z roku 1891 a život autora románu V. Mrštíka.

Muzeum osobností a lidových tradic Vnorov

Expozice významných rodáků obce.

Památník Jana Amose Komenského - Žeravice

Průběžně doplňovaná expozice věnovaná J. A. Komenskému v bývalém objektu Českých bratrů.

Matice moravská

Historický a uměnovědný spolek se zaměřením na společenskovědní bádání na Moravě, jehož počátky sahají do poloviny 19. století (1853). Vydavatel Časopisu Matice moravské a knih; pořadatel odborných přednášek a konferencí.

Rodný dům Charlese Sealsfielda

Muzeum o životě a díle Ch. Sealsfielda, který do literatury přinesl žánr indiánských příběhů, s knihovnou a výstavní galerií Stodola. 

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Expozice v hodonínském barokním zámečku věnovaná životu a dílu
Tomáše Garriguea Mararyka

 

Memorabilia

Pamětní deska na objektu pivovarské hospody

pamětní deska na místě pivovarské restaurace Ed. Svobody s verši, které měl básník napsat na pivní tácek

Pamětní deska na objektu nádražní pošty v Brně

žulová pamětní deska s bronzovým kulatým reliéfem podoby básníka

Pomník s bustou Svatopluka Čecha v městském parku v Kyjově

pomník s bustou spisovatele Svatopluka Čecha v městském parku

Pamětní deska Bohumila Hrabala v Brně

Netradiční pamětní deska v Brně v Židenicích.

Pamětní deska Jana Skácela v Brně

Kamenná stéla na bílém kamenném podstavci s dvojdílnou bronzovou deskou (reliéf s podobou básníka a s textem „zde žil básník Jan Skácel“).

 

Sepulkrální památky

Hrob Josefa Dobrovského

Hrob Josefa Dobrovského na Ústředním hřbitově v Brně.

Hrob Aloise Mrštíka

Hrob Aloise Mrštíka na Ústředním hřbitově v Brně.

Hrob Viléma Mrštíka

Hrob Viléma Mrštíka. Na hrobě je uvedena i podobizna jeho bratra Aloise a uvádí se, že je to hrob bratří Mrštíků (Alois je však pohřben v Brně).

Hrob Aloise Musila

Hrob Aloise Musila v Rychtářově u Vyškova

Hrob Jana Skácela

Hrob Jana Skácela v Brně.

Hrob Františka Zýbala

Hrob Františka Zýbala na místním hřbitově Vnorovy