Hlavní strana - Plánovač tras

Plánovač tras

 
Zvolte cíl na mapě nebo v seznamu
FILTROVÁNÍ Kraj   zrušit filtry

Památník národního písemnictví

Zpracovává a zpřístupňuje sbírky dokladů o vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů, které se váží k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti. Ve svých fondech má cca 7 mil. sbírkových předmětů.

Naplánovat trasu

Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda

Vzácná architektonická renesanční památka. Objekt slouží k pořádání sezónních výstav jak tematických z oblasti literatury a knižní kultury, tak současného umění.

Naplánovat trasu

Areál Barunčiny školy

Areál se nachází na místě původní školy, kterou Barunka Panklová (Božena Němcová) navštěvovala. V bývalém učitelském bytě byla později upravena ukázková školní třída, připomínající třicátá a čtyřicátá léta 19. století, jak ji spisovatelka popsala v povídce Pan učitel.

Naplánovat trasu

Buštěhradské muzeum Oty Pavla u Rotta

Expozice o životě a díle O. Pavla s dokumenty a předměty z jeho života a tvorby.

Naplánovat trasu

Byt Jaroslava Foglara

Virtuální expozice v bytě J. Foglara.

Naplánovat trasu

Dobrovická muzea – expozice Bohumila Hrabala

Expozice s připomínkou pobytu B. Hrabala (14. 4.– 30. 9. 1944), když se zaučoval na místním nádraží.

Naplánovat trasu

Domek Boženy Němcové

Expozice věnovaná pobytu spisovatelky v období září 1837 až duben 1838. Zpřístupněna veřejnosti byla v květnu 1942. Novomanželé Němcovi zde měli pronajatý byt.  

Naplánovat trasu

Expozice Konstantina Biebla ve Slavětíně (tzv. bieblovna)

Expozice v tzv. rodném domě Konstantina Biebla, připomínající autora i jeho strýce básníka Arnošta Ráže

Naplánovat trasu

Expozice Moderní cestovatelství: Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, expozice Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost – sekce Moderní cestovatelství: Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund

Naplánovat trasu

Expozice o Petru Bezručovi v Červeném domku v Kostelci na Hané

Expozice o Petru Bezručovi v Červeném domku v Kostelci na Hané

Naplánovat trasu

Franz Kafka museum

Expozice představuje výstavu o životě a díle F. Kafky, kterou původně připravilo centrum současné kultury (CCCB) v Barceloně v roce 1999.

Naplánovat trasu

Galerie a muzeum M. D. Rettigové

Interaktivní expozice o životě a díle M. D. Rettigové.

Naplánovat trasu

Hrad Pecka – expozice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

Životopisná expozice s ukázkami Harantova literárního a hudebního díla.

Naplánovat trasu

Hříbek – Památník Antonína Sovy

Expozice věnovaná dětství a mládí A. Sovy a jeho lásce k Marii Kovaříkové. Východiště Sovovy stezky, vedoucí přes vrch Stražiště do Pacova.

Naplánovat trasu

Jiráskovo muzeum Hronov

Expozice vedle A. Jiráska připomíná i další významné rodáky-literáty z Hronova.

Naplánovat trasu

Knihovna Václava Havla - Havel v kostce

Převážně digitální expozice přibližuje kolážemi fotografií a citátů životní osudy V. Havla v jeho životních etapách – rodina, divadlo, disent, prezidentství – v širších kulturně-historických souvislostech.

Naplánovat trasu

Kulturní centrum Letohrad – městské muzeum – pamětní vitrína Petra Jilemnického

Pamětní vitrína v rodišti P. Jilemnického s osobními předměty a fotografiemi z jeho někdejšího památníku (1971–1990) poplatného době.

Naplánovat trasu

Libeňský svět

Centrum historie a kultury Libně mj. s výstavami upomínajícími
na významné události a literární osobnosti Libně

Naplánovat trasu

Literární památník Vysočiny v Tasově – expozice Jakuba Demla

Expozice věnovaná tasovskému rodákovi Jakubu Demlovi.

Naplánovat trasu

Mahenův památník

Expozice věnovaná životu a dílu Jiřího Mahena

Naplánovat trasu

Masarykova síň v Doloplazech

Expozice v prostorách zámečku v Doloplazech obsahuje několik desítek
exponátů ze soukromé sbírky, které odkazují na osobnost T. G. Masaryka.

Naplánovat trasu

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Expozice v hodonínském barokním zámečku věnovaná životu a dílu
Tomáše Garriguea Mararyka

Naplánovat trasu

Matice česká

Věnuje se vědecké a osvětové práci v oblasti kulturní historie, knihovědy a knihovnictví (přednášky, kulturní pořady, vydavatelská činnost; popularizace činnosti Knihovny Národního muzea). Spolupráce s Maticí moravskou, Maticí slezskou a Maticí slovenskou.

Naplánovat trasu

Matice moravská

Historický a uměnovědný spolek se zaměřením na společenskovědní bádání na Moravě, jehož počátky sahají do poloviny 19. století (1853). Vydavatel Časopisu Matice moravské a knih; pořadatel odborných přednášek a konferencí.

Naplánovat trasu

Matice slezská

Zájmová a kulturní organizace na uchovávání a podporu dějin umění a historické a kulturní tradice Českého Slezska založená 1877 jako Matice opavská (obnovena 1968–72, znovu ustavena v prosinci 1990). Má 16 pobočných spolků.

Naplánovat trasu

Městské muzeum a galerie v Hranicích – Gallašova knihovna

V depozitáři muzea je zpřístupněna knihovna (díla ze 16.–19. stol.) z pozůstalosti hranického rodáka a obrozence J. H. A. Gallaše.

Naplánovat trasu

Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově

Expozice o životě a díle A. Sovy s využitím literární a osobní pozůstalosti s důrazem na jeho vztah k rodnému kraji.

Naplánovat trasu

Městské muzeum LORETA – expozice slavných rodáků

Expozice věnovaná významným rodákům města s připomínkou návštěv B. Němcové.

Naplánovat trasu

Městské muzeum v Sadské – expozice Paroubkova pracovna a knihovna (Georgion)

Expozice s pracovnou a knihovnou rodáků O. J. Paroubka a F. A. Paroubka. Muzeum je v současnosti z důvodu plánované rekonstrukce uzavřeno.

Naplánovat trasu

Městské muzeum Žacléř – expozice Jana Amose Komenského, Franze Grundmanna a Alfreda Waldaua

Expozice daných autorů; A. Waldau, vl. jménem Josef Jarosch, pomáhal k poznání české kultury a literárních děl v německém prostředí, za což ho česká kulturní veřejnost velmi oceňovala.

Naplánovat trasu

Muzejní expozice Jiřího Koláře v Protivíně

Stálá expozice připomínající život a dílo zdejšího rodáka, básníka a výtvarníka Jiřího Koláře.

Naplánovat trasu

Muzeum a galerie v Prostějově – expozice Jiřího Wolkera

Expozice o životních a literárních osudech J. Wolkera, ohlasu jeho tvorby a bojích o ni z básníkovy pozůstalosti, kterou jeho rodiče věnovali muzeu. Muzeum rovněž disponuje pozůstalostí po Z. Wolkerové a archivními dokumenty festivalu Wolkerův Prostějov od jeho vzniku až po současnost.

Naplánovat trasu

Muzeum Boženy Němcové

První české literární muzeum, které vzniklo v roce 1931, se zaměřuje na život a dílo Boženy Němcové. V modernizované expozici jsou vystaveny některé předměty za spisovatelčiny pozůstalosti. Součástí prohlídky je Jiřinkový sál, galerie obrazů místních malířů a různé tematické výstavy. Pod muzeum patří také areál Barunčiny školy a správa naučné stezky Babiččino údolí.

Naplánovat trasu

Muzeum bratří Čapků

Dvě samostatné expozice věnované životu a dílu Karla (1. patro) a Josefa Čapkových (2. patro s galerií jeho obrazů).

Naplánovat trasu

Muzeum Dr. Šimona Adlera

Rodný dům Š. Adlera s expozicí o kultuře a náboženství židovských obyvatel v západočeském příhraničí, kde se rovněž konají sezónní výstavy. V roce 2018 bude probíhat přestavba expozice.

Naplánovat trasu

Muzeum Eduarda Štorcha

První část expozice je věnovaná spisovateli, jeho životu a práci, druhá obsahuje ukázky doby pravěku, o které autor psal.

Naplánovat trasu

Muzeum Eduarda Štorcha a Karla Zemana

Expozice věnovaná místnímu rodákovi, spisovateli E. Štorchovi, spojená také s doklady pravěkého osídlení Ostroměřska.

Naplánovat trasu

Muzeum Fráni Šrámka

Multimediální expozice o životě a díle Fráni Šrámka

Naplánovat trasu

Muzeum J. V. Sládka

Expozici o životě a díle J. V. Sládka, která je umístěna v přestavbě básníkova rodného domu, doplňují básníkovy amatérské fotografie a interiér z jeho pražského bytu.

Naplánovat trasu

Muzeum Jana Amose Komenského

Expozice s audiovizuálními programy s interaktivními prvky, která vznikla pod záštitou UNESCO, je zaměřena na Komenského a jeho dobu a odkaz současnosti.
pozn.: Muzeum se rovněž podílelo na vytvoření a instalaci expozice v Comenius Museum Naarden v Nizozemsku.

Naplánovat trasu

Muzeum Jarmily Novotné a Svatopluka Čecha

Expozice S. Čecha pocházející z období života na zámku v Litni s ukázkami díla a osobních dokumentů.


Naplánovat trasu

Muzeum Jaroslava Foglara

Kompletně zdokumentovaný život a dílo J. Foglara. Otevřeno ke 110. výročí spisovatelova narození na hradě Ledeč nad Sázavou.

Naplánovat trasu

Muzeum Jindřicha Šimona Baara

Expozice o životě a díle J. Š. Baara v prvním patře domu, kde žil na odpočinku (knihovna, vybavení bytu).

Naplánovat trasu

Muzeum Josefa Dobrovského (+ Jaroslav Kvapil)

Expozice je rozdělena na dvě části; první je věnována životě a díle J. Dobrovského a době národního obrození, ve druhé je představena rodná síň J. Kvapila s jeho pozůstalostí.

Naplánovat trasu

Muzeum mládí bratří Čapků

Expozice zaměřená na dětství sourozenců Čapkových

Naplánovat trasu

Muzeum osobností a lidových tradic Vnorov

Expozice významných rodáků obce.

Naplánovat trasu

Muzeum Otokara Březiny

Expozice o životě a díle O. Březiny s uměleckými díly z básníkovy pozůstalosti je instalována v bytě, kde žil až do své smrti.

Naplánovat trasu

Muzeum Šumavy Sušice, p. o. – expozice Karla Klostermanna

Expozice o životě a díle K. Klostermanna s ukázkami jeho rukopisů, dokumentů a fotografiemi z různých období jeho života i míst na Šumavě, o kterých psal. Část je zařízená jako tradiční šumavská světnice.

Naplánovat trasu

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Expozice v bývalém tereziánském špýcharu, která je věnována osobnosti prvního čs. prezidenta včetně období jeho bojů o pravost Rukopisů královédvorského a zelenohorského.

Naplánovat trasu

Muzeum tradic obce Soutice – expozice Vojtěcha Zamarovského

Expozice o životě a tvorbě slovenského rodáka V. Zamarovského, který v obci dlouhé roky žil a tvořil a je také pohřben na místním hřbitově.

Naplánovat trasu

Muzeum v Klimkovicích – expozice Petra Bezruče a Jarmily Glazarové

Expozice o působení P. Bezruče a J. Glazarové v Klimkovicích.

Naplánovat trasu

Muzeum Vysočiny – Po stopách Karla Havlíčka Borovského

Expozice o životě a době, kdy K. H. Borovský působil a kdy po roce 1856 vznikl kult jeho osoby, která je instalována v původním interiéru bytu, kde spisovatel žil s manželkou Julií a dcerou Zdenkou před svou deportací do Brixenu.

Naplánovat trasu

Národní muzeum–Knihovna

Dokumenty z historie literatury a knižní kultury v českých zemích (rukopisy, prvotisky, staré tisky, zámecké knihovny, kramářské písně, nejrozsáhlejší sbírka českých periodik v ČR). Osobní knihovny např. F. Palackého a P. J. Šafaříka.

Naplánovat trasu

Národní muzeum – Zámek Vrchotovy Janovice stálá expozice Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice

Expozice je připomínkou častých návštěv R. M. Rilka a K. Krause na zámku baronky Sidonie Nádherné z Borutína (1885–1950). Součástí expozice je původní zámecká knihovna, od roku 1954 ve správě Knihovny Národního muzea.

Naplánovat trasu

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Expozice věnovaná pedagogice a dějinám českého školství. Knihovna od roku 1919 shromažďuje komeniologickou literaturu.

Naplánovat trasu

Národopisné muzeum v Třebízi – Památník Václava Beneše Třebízského

Expozice o životě a díle v rodném domě V. B. Třebízského.

Naplánovat trasu

Památník Adolfa Heyduka

Expozice věnovaná životu a dílu básníka Adolfa Heyduka s básníkovou pracovnou, jídelnou a salonem v jeho domě.

Naplánovat trasu

Památník bratří Mrštíků

Původní domek rodiny bratří Mrštíků s expozicí národopisné sbírky, rekonstruovanou pracovnou a zahradou.

Naplánovat trasu

Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla

Památník je vybudovaný na místě rodné chalupy sochaře a malíře Jana Knebla (1866–1962) a jeho tří synovců – spisovatelů Bohumíra a Josefa a také malíře Antonína (1910–1975). Památník funguje jako místo pro různé akce.

Naplánovat trasu

Památník Františka Palackého

Expozice o životě a díle včetně rodné komůrky s částí původního mobiliáře rodného domu.

Naplánovat trasu

Památník Františka Ladislava Riegra a Františka Palackého v Malči

Památník dvou významných českých osobností 19. století, Františka Ladislava Riegra a Františka Palackého, na zámku v Malči.

Naplánovat trasu

Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra v Malči

Památník dvou významných českých osobností 19. století, Františka Ladislava Riegra a Františka Palackého, na zámku v Malči.


Naplánovat trasu

Památník Františka Palackého a F. L. Riegra v Praze

Původní interiér bytu o pěti místnostech nabízí pohled do pracovny F. Palackého a F. L. Riegra.

Naplánovat trasu

Památník Jana Amose Komenského - Bílá Třemešná

Pamětní síň ve vile, zbudované na místě bývalého zámečku, kde J. A. Komenský nalezl v letech 1626–28 útočiště před svým odchodem do vyhnanství.

Naplánovat trasu

Památník Jana Amose Komenského - Horní Branná

Památník J. A. Komenského v budově zámku na na památku posledních měsíců jeho pobytu ve vlasti (listopad 1627–únor 1628). Připomenutí dalších literárních osobností spojených s obcí.

Naplánovat trasu

Památník Jana Amose Komenského - Komňa

Stálá expozice věnovaná J. A. Komenskému a historii jeho domnělého rodiště v památkově chráněné sýpce z 18. století.

Naplánovat trasu

Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku

Expozice v budově bývalého českobratrského sboru, kde J. A. Komenský žil a působil. AV program seznamuje s jeho životem a dílem jako učitele, kněze, spisovatele a kartografa.

Naplánovat trasu

Památník Jana Amose Komenského - Žeravice

Průběžně doplňovaná expozice věnovaná J. A. Komenskému v bývalém objektu Českých bratrů.

Naplánovat trasu

Památník Jaroslava Haška

Expozice o životě a díle J. Haška, která je instalována v domě, kde spisovatel žil a zemřel.

Naplánovat trasu

Památník Josefa Jungmanna

Expozice o životě a díle J. Jungmanna s připomenutím dalších literárních osobností, jejich život byl spojený s obcí: bratrů J. Jungmanna Antonína a Jana a A. Patery.

Naplánovat trasu

Památník Josefa Kaluse

Expozice o životě a díle „spisovatele Valašska“ v budově, která původně sloužila jako hospoda (1880) a později jednotřídní škola (1889–1977) – učitelské působiště J. Kaluse. Konají se zde i sezonní výstavy.

Naplánovat trasu

Památník Josefa Lady

Expozice o životě a díle J. Lady s autentickými exponáty věnovanými a zapůjčenými od jeho dědiců.

Naplánovat trasu

Památník Karla Čapka

Expozice o životě a díle K. Čapka v přízemí letního sídla manželů Čapkových, kterou doplňuje okružní naučná stezka v okolí. V podkroví domu se nacházejí expozice Čapkovy manželky O. Scheinpflugové a F. Peroutky, který zde bydlel.

Naplánovat trasu

Památník Karla Čapka

Zpřístupnění objektu je plánováno po rekonstrukci na konec roku 2018. Zatím možná virtuální procházka objektem

Naplánovat trasu

Památník Karla Hynka Máchy

Expozice v místnosti, kde K. H. Mácha žil a zemřel, zaměřená na jeho pobyt v Litoměřicích.

Naplánovat trasu

Památník Karla Hynka Máchy

Expozice o životě a díle v nejstarší dochované budově města, které si K. H. Mácha oblíbil, několikrát i s jeho okolím navštívil a jež ho inspirovalo ke vzniku jeho nejslavnějšího díla Máj.

Naplánovat trasu

Památník Karla Jaromíra Erbena

Rodný domek představuje doklady ze života a díla K. J. Erbena. Okolím Miletína vede naučná stezka K. J. Erbena s devíti tematickými zastávkami.

Naplánovat trasu

Památník Karla Poláčka

Památník spisovatele a rodáka města spojený s muzeem judaismu v Orlických horách v budově bývalé synagogy. Budoucí provozování instituce v současnosti čeká na řešení.

Naplánovat trasu

Památník Karla Václava Raise

Stálá expozice o životě a díle místního rodáka K. V. Raise rovněž představuje historii města. Pořádají se příležitostné výstavy.

Naplánovat trasu

Památník Mistra Jana Husa

Expozice o životě, díle a odkazu Mistra Jana Husa.

Naplánovat trasu

Památník Óndry Łysohorského

Expozice věnovaná životu a dílu lašského básníka Ó. Łysohorskeho.

Naplánovat trasu

Památník Petra Bezruče

Expozice o životě P. Bezruče s jeho pozůstalostí. Výstavní a literárněvědné pracoviště v budově, která byla postavena v letech 1955-56 na místě básníkova rodného domku, jenž byl za 2. světové války zničen.

Naplánovat trasu

Památník Petra Chelčického

Památník věnovaný osobnosti a době Petra Chelčického.

Naplánovat trasu

Památník písemnictví na Moravě

Nabízí expozice a krátkodobé výstavy čerpající především z moravských literárních tradic.

Naplánovat trasu

Památník Pohádky máje

Expozice dokumentuje historii vzniku románu Pohádka máje z roku 1891 a život autora románu V. Mrštíka.

Naplánovat trasu

Památník Svatopluka Čecha

Historické prostory, kde spisovatel žil a pracoval a kde ho často navštěvovali přátelé literáti (Ignát Hermann, Josef Václav Rais, Václav V. Štech, Jaroslav Vrchlický, Karolína Světlá aj.), v současnosti slouží jako obřadní síň obce.

Naplánovat trasu

Památník Svatopluka Čecha – rodná světnička

Stálá expozice o životě a díle S. Čecha představuje doklady z jeho pozůstalosti ; umístěna je v rodné světničce.

Naplánovat trasu

Památník Terezín. Bývalá Magdeburská kasárna – expozice literární tvorby

Expozice věnovaná osudům literárních tvůrců zavlečených do Terezína a posléze dalších koncentračních táborů. Vystavená literatura je chápána jako součást terezínské vězeňské kultury, ale neusiluje o stanovení klamné kategorie vězeňské literatury. Chce být varovným mementem.

Naplánovat trasu

Památník Vítězslava Hálka – rodný dům

Aktualizovaná expozice o životě a díle V. Hálka, kterou připravil Památník národního písemnictví. pozn.: Otevřeno pouze v neděli 13–16 hod.

Naplánovat trasu

Památník Vojtěcha Martínka

Expozice o životě a díle V. Martínka, významného představitele kulturního života na Ostravsku. Exponáty zapůjčilo Muzeum Beskyd z Frýdku-Místku.

Naplánovat trasu

Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou

Expozice věnovaná vlastenci V. Metelkovi, jehož deníky z let 1835–44 a 1856–66 se staly podkladem pro román Zapadlí vlastenci K. V. Raise.

Naplánovat trasu

Pamětní síň Františka Halase a Klementa Bochořáka

Stálá expozice, věnovaná významnému českému básníkovi F. Halasovi

Naplánovat trasu

Pamětní síň Františka Hrubína

Expozice dokumentuje život a dílo spjaté s krajem F. Hrubína, rovněž vzpomínkové večery věnované básníkovi.

Naplánovat trasu

Pamětní síň Jana Amose Komenského

Expozice o životě a díle J. A. Komenského v budově radnice zdůrazňuje jeho pobyt ve městě u Karla Staršího ze Žerotína(1622–1625) a práce, které zde vznikly, mj. Labyrint světa a ráj srdce.

Naplánovat trasu

Pamětní síň Jaroslava Seiferta

Expozice o životě a díle J. Seiferta připomínající jeho kralupské kořeny s moderní multimediální prezentací.

Naplánovat trasu

Pamětní síň Julia Zeyera ve Vodňanech

Ukázky zařízení Zeyerova bytu, knihovny a výběr z jeho sbírek .

Naplánovat trasu

Pamětní síň Oty Pavla

Expozice s připomenutím novinářské a spisovatelské činnosti O. Pavla s jeho osobní korespondencí v bývalém obecním domku, který sloužil převozníkům.

Naplánovat trasu

Pamětní síň prof. Augusta Sedláčka

Expozice věnovaná životu a dílu vožického rodáka Augusta Sedláčka v jeho rodném domě.

Naplánovat trasu

Pamětní síň rodáků a přátel Rožďalovic – expozice Stanislava Vodičky

Expozice o životě a díle místních rodáků S. Vodičky a J. Melantricha z Aventina v budově bývalé školy. Expozice je v současnosti z důvodu rekonstrukce budovy uzavřena.

Naplánovat trasu

Pamětní síň Rudolfa Těsnohlídka v Bílovicích nad Svitavou

Expozice zřízena v prostorách Obecní knihovny obsahuje exponáty včetně některých Těsnohlídkových rukopisů.

Naplánovat trasu

Pamětní síň Václava Beneše Třebízského

Expozice o životě a díle V. B. Třebízského s předměty z jeho pozůstalosti.

Naplánovat trasu

Podještědské muzeum a knihovna – expozice Karoliny Světlé

Expozice o životě a díle K. Světlé z literární a hmotné pozůstalosti autorky, jež pět románů a na třicet povídek situovala do Podještědí. Osobnost F. Křeliny pouze připomenuta.

Naplánovat trasu

Portmoneum – Museum Josefa Váchala

Expozice o J. Váchalovi, J. Portmanovi a o historii Portmonea s unikátními nástěnnými malbami, vyřezávaným a malovaným nábytkem od J. Váchala, který byl zhotovený na objednávku J. Portmana.

Naplánovat trasu

Regionální muzeum v Litomyšli

Expozice věnované památkám z oblasti knižní kultury (období 1536–1936), litomyšlské tiskárně (od roku 1503) a významným literárním osobnostem spjatým s městem.

Naplánovat trasu

Rodný dům Adalberta Stiftera

Stálá expozice představuje jak doklady k životu A. Stiftera včetně literárního a výtvarného díla, tak spisovatelův rodný kraj. Památník je jedním z turistických cílů na mezinárodní stezce v oblasti Šumavy.

Naplánovat trasu

Rodný domek Aloise Jiráska

Expozice věnovaná osobnosti A. Jiráska ve stavení z 90. let 18. stol., kde se spisovatel narodil a jeho otec Josef zde provozoval pekařství; budovu postavil jeho dědeček Jakub.

Naplánovat trasu

Rodný domek F. V. Heka – F. L. Věka

Stálá expozice věnovaná rodákovi města a národnímu buditeli F. V. Hekovi s dobovými předměty a s využitím kostýmů z televizního seriálu F. L. Věk. Muzeum spravuje rovněž pozůstalost K. Michla a J. Laichtera.

Naplánovat trasu

Rodný dům Charlese Sealsfielda

Muzeum o životě a díle Ch. Sealsfielda, který do literatury přinesl žánr indiánských příběhů, s knihovnou a výstavní galerií Stodola. 

Naplánovat trasu

Rodný dům Karla Havlíčka Borovského – Památník Karla Havlíčka Borovského

Expozice věnovaná životu a dílu slavného rodáka K. H. Borovského. Ve výstavních prostorách jsou i dvě stálé expozice věnované padlým příslušníkům RAF z Vysočiny a sochaři V. Dobrovolnému.

Naplánovat trasu

Rodný dům Otokara Březiny

Expozice o díle a odkazu O. Březiny v rodném domku z roku 1841.

Naplánovat trasu

Rodný dům Josefa Hory

Expozice s pozůstalostí J. Hory včetně jeho spisů, knih, rodinných fotografií, obrazů a nábytku.

Naplánovat trasu

Rodný dům Václava Hanky

Expozice o životě a díle významného obrozence V. Hanky. Průvodcovské služby zajišťuje pracovnice místní knihovny.

Naplánovat trasu

Spolkové a informační centrum Hýskov – Pamětní síň Františka Nepila

Expozice o životě a díle v rodném domě F. Nepila.

Naplánovat trasu

Srub Petra Bezruče

Expozice v objektu bývalé stodoly, kterou básník nechal ve 30. letech minulého století přestavět podle vlastního návrhu na letní sídlo, přibližuje jeho vztah k přírodě a životu v horské dědině.

Naplánovat trasu

Stálá muzejní expozice Ulriky von Levetzow

Expozice umístěná v domu bývalého zámeckého zahradníka je zaměřena na život baronky U. von Levetzow a její vztah k J. W. Goethovi. Baronka strávila téměř celý svůj život na třebívlickém panství.

Naplánovat trasu

Tylův dům – rodný dům Josefa Kajetána Tyla

Expozice o životě a díle J. K. Tyla v rodném domě této významné osobnosti českého národního obrození.

Naplánovat trasu

Virtuální muzeum Jaroslava Haška a Josefa Švejka

Virtuální muzeum Jaroslava Haška a Josefa Švejka

Naplánovat trasu

Vlastivědné muzeum Nymburk – expozice Bohumila Hrabala

Expozice o životě a díle B. Hrabala s předměty z pozůstalosti.

Naplánovat trasu

Vlastivědné muzeum ve Slaném – Pracovna Václava Štecha

Stálá expozice věnovaná V. Štechovi a jeho synovi V. V. Štechovi s předměty z jejich pozůstalosti, která je doplněna ukázkami literatury a kresbami K. Liebschera ze Slánska.

Naplánovat trasu

Všenorské muzeum Mariny Cvětajevové

Expozice o životě a díle M. Cvětajevové, která žila v letech 1922–25 v Československu, představuje předměty z její pozůstalosti včetně knih.

Naplánovat trasu

Werichova vila – expozice Jana Wericha a Vladimíra Holana

V polopatře je expozice věnovaná tvorbě V. Holana včetně představení ilustrátorů jeho knih a dobových nahrávek jeho poezie. V prvním patře je expozice věnovaná tvorbě a dílu J. Wericha včetně Osvobozeného divadla, tvorbě z let 1945–1980 v Československu i vztahu k Jiřímu Voskovcovi po jeho emigraci do USA. Pobyt ostatních významných obyvatelů vily, J. Dobrovského, Z. Wirtha a Han Hüng-sua, je jen připomenut.

Naplánovat trasu

Zámek Chyše - expozice o pobytu Karla Čapka

Expozice s texty a fotografiemi o pobytu K. Čapka na zámku v roce 1917, kdy zde působil jako soukromý učitel syna hraběte Vladimíra Lažanského, s připomenutím doby i soudobé společnosti.

Naplánovat trasu

Zámek Pátek – expozice Dr. Emil Holub. Příběh cestovatele

Naplánovat trasu

Z historie města Žebráka – část expozice věnovaná Šebestiánu Hněkovskému

Stálá expozice, revitalizovaná v roce 2019, přibližuje návštěvníkům dějiny královského komorního města Žebrák a seznamuje také s významnými rodáky. K nim patřil i obrozenecký básník Šebestián Hněvkovský.

Naplánovat trasu