Hlavní strana - Česko-francouzské kulturní centrum

Česko-francouzské kulturní centrum

 

Na sklonku minulého roku (21. 12. 2020) vláda odsouhlasila odkup zámku Petrkov, který je spojený se životem a tvorbou básníka, překladatele a grafika Bohuslava Reynka, jeho ženy básnířky Suzanne Renaudové, jejich synů, fotografa Daniela a překladatele Jiřího, a jejich českých i francouzských přátel.
Vznikne zde nová kulturní instituce – Česko-francouzské kulturní centrum.

Centrum bude spravovat Památník národního písemnictví (k převzetí dojde 17. 5. 2021). Počítá se s mnohostranným využitím objektu např. pro výstavy spojené s rodinou Reynkových a jejich českých a francouzských současníků a souputníků, expozice současných umělců z obou zemí, workshopy pro studenty a jejich pedagogy, komorní koncerty, divadelní představení i prezentaci francouzské kuchyně; během letních měsíců by se měly konat jednodenní akce Letní Petrkov. Památník bude rovněž vydávat česko-francouzskou edici Cesty k Petrkovu. Průběžné aktuální informace naleznete na webu Památníku (www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz).     

 
Sdílet: