FILTROVÁNÍ Kraj   Typ   zrušit filtry

Muzea, památníky a expozice

Muzeum bratří Čapků

Dvě samostatné expozice věnované životu a dílu Karla (1. patro) a Josefa Čapkových (2. patro s galerií jeho obrazů).

Památník Karla Václava Raise

Stálá expozice o životě a díle místního rodáka K. V. Raise rovněž představuje historii města. Pořádají se příležitostné výstavy.

Památník Karla Jaromíra Erbena

Rodný domek představuje doklady ze života a díla K. J. Erbena. Okolím Miletína vede naučná stezka K. J. Erbena s devíti tematickými zastávkami.

Rodný dům Václava Hanky

Expozice o životě a díle významného obrozence V. Hanky. Průvodcovské služby zajišťuje pracovnice místní knihovny.

Jiráskovo muzeum Hronov

Expozice vedle A. Jiráska připomíná i další významné rodáky-literáty z Hronova.

Rodný domek Aloise Jiráska

Expozice věnovaná osobnosti A. Jiráska ve stavení z 90. let 18. stol., kde se spisovatel narodil a jeho otec Josef zde provozoval pekařství; budovu postavil jeho dědeček Jakub.

Rodný domek F. V. Heka – F. L. Věka

Stálá expozice věnovaná rodákovi města a národnímu buditeli F. V. Hekovi s dobovými předměty a s využitím kostýmů z televizního seriálu F. L. Věk. Muzeum spravuje rovněž pozůstalost K. Michla a J. Laichtera.

Památník Karla Poláčka

Památník spisovatele a rodáka města spojený s muzeem judaismu v Orlických horách v budově bývalé synagogy. Budoucí provozování instituce v současnosti čeká na řešení.

Památník Jana Amose Komenského - Bílá Třemešná

Pamětní síň ve vile, zbudované na místě bývalého zámečku, kde J. A. Komenský nalezl v letech 1626–28 útočiště před svým odchodem do vyhnanství.

Městské muzeum Žacléř – expozice Jana Amose Komenského, Franze Grundmanna a Alfreda Waldaua

Expozice daných autorů; A. Waldau, vl. jménem Josef Jarosch, pomáhal k poznání české kultury a literárních děl v německém prostředí, za což ho česká kulturní veřejnost velmi oceňovala.

Městské muzeum LORETA – expozice slavných rodáků

Expozice věnovaná významným rodákům města s připomínkou návštěv B. Němcové.

Hrad Pecka – expozice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

Životopisná expozice s ukázkami Harantova literárního a hudebního díla.

Muzeum Boženy Němcové

Expozice o životě a díle B. Němcové a jeho ohlas s její literární pozůstalostí. Součástí je i obrozenecká knihovna učitele Josefa Arnošta Koliska, zakladatele veřejné školní knihovny v České Skalici, první na Náchodsku. 

Areál Barunčiny školy

Expozice školní třídy, kterou v letech 1824–33 navštěvovala B. Němcová, která je uspořádána podle jejích literárních děl Babička a Pan učitel. 

Muzeum Eduarda Štorcha a Karla Zemana

Expozice věnovaná místnímu rodákovi, spisovateli E. Štorchovi, spojená také s doklady pravěkého osídlení Ostroměřska.

Domek Boženy Němcové

Expozice věnovaná pobytu spisovatelky v období září 1837 až duben 1838. Zpřístupněna veřejnosti byla v květnu 1942 a jedná se tak o nejstarší české literární muzeum. 

Muzeum Fráni Šrámka

Multimediální expozice o životě a díle Fráni Šrámka

 

Memorabilia

Sousoší bratří Čapků

sousoší bratří Čapků na náměstí před muzeem bratří Čapků jako připomínka rodiště Karla Čapka a dětství obou bratrů

Místo, kde Josef Čapek studoval

Místo spisovatelova studia

Pamětní deska místa narození

Pamětní deska před Střední školou průmyslovou, textilní a polygrafickou v Hronově na místě někdejší chalupy prarodičů, kde se Josef Čapek narodil.

Sousoší bratří Čapků

Sousoší bratří Čapků v Malých Svatoňovicích jako připomínka rodiště Karla Čapka a dětství obou bratrů.

Pamětní deska s bustou na rodném domě

pamětní deska s bystou na rodném domě Karla Čapka

Pamětní deska připomínající místo pobytu

pamětní deska, připomínající místo pobytu

Socha Karla Čapka

Socha Karla Čapka v Malých Svatoňovicích.

Busta u školy v Miletíně

busta na pylonu

Pomník s bustou v Miletíně

pomník s bustou a plaketami s výjevy z Kytice

 

Sepulkrální památky

Hrob Aloise Jiráska

Hrob Aloise Jiráska v Hronově.

Hrob Františka Křeliny

Hrob Františka Křeliny.

Hrob Jana Laichtera

Hrob Jana Laichtera v Dobrušce

Hrob Josefa Váchala

Hrob Josefa Váchala na hřbitově v Radimi.

Hrob Alfréda Waldau

Hrob Alfréda Waldau na místním hřbitově v Žacléři