Hlavní strana - Zaznamenali jsme

Zaznamenali jsme

 

13.06.2024

Nejkrásnější české knihy roku 2023

 

Ceny 59. ročníku soutěže byly slavnostně vyhlášeny 12. 6. 2024 v technologickém centru pražské UMPRUM v Mikulandské ulici. Bylo přihlášeno celkem 305 projektů, z nichž odborné poroty vybraly vítěze v 7 hlavních a 5 speciálních kategoriích.

 

Kolekce vítězných knih bude během roku 2024 představena v Litomyšli, v Muzeu umění a designu v Benešově, v Národním muzeu v Praze a také v zahraničí. Seznam vítězů naleznete zde.

 

 

01. 02. 2024

Památník písemnictví na Moravě chystá v roce 2025 otevření nové stálé expozice, zaměřené na dějiny kláštera v Rajhradě, kde tato instituce sídlí. Její příprava již probíhá delší dobu.

 

01. 02. 2024

Literární soutěž Skrytá paměť Moravy – 18. ročník

Nový ročník této literární soutěže vyhlašované Památníkem písemnictví na Moravě tentokrát mladým literátům nabízí téma „Moje místa“. Široká tematika vybízí k prozaickému ztvárnění hledání místa v životě, ve společnosti, ve světě.

Potenciální účastníci mohou také absolvovat bezplatné putovní semináře tvůrčího psaní pojmenované „Krocení literární múzy“. Konají se ve spolupráci s knihovnami, školami a muzei, které literární soutěž podporují. Uzávěrka letošního ročníku je 31. 3. 2024. Přihlášky přijímá Památník písemnictví na Moravě mj. i v elektronické verzi na adrese pamet@muzeumbrnenska.cz. Zapojit se mohou mladí literáti z celé České republiky.

 

29. 06. 2023

Literární soutěž Skrytá paměť Moravy

Dne 21. 6. 2023 proběhl v Památníku písemnictví na Moravě již 17. ročník literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Tématem letošního ročníku bylo „Sám nejsi nic“. Oslovilo celkem 228 soutěžících. Soutěž měla jako obvykle největší odezvu v Jihomoravském kraji, ale letos se s velkým zájmem setkala také v Moravskoslezském kraji. Své příznivce má ovšem po celém teritoriu České republiky.

O vítězích rozhodovala pětičlenná porota ve složení: Olga Jeřábková, Anežka Soukupová, Romana Dominika Hrbatová, Tomáš Jeřábek a Libor Kalina. Vítězkami se staly Anna Kochová z Třebíče za prozaický text  Tanec mezi nebem a hvězdami a Tarja Zichová z Brna za práci Myslím, že už rozumím. Zvláštní uznání poroty si převzaly soutěžící z Ukrajiny Sofiia Zhuravlova a Viktoria Drozdova, které do soutěže zaslaly svá vyprávění v češtině a porota jejich snahu ocenila. Vítězové si odnesli keramické ceny od Ludmily Kováříkové.

Začátkem července bude na webu Muzea Brněnska (www.muzeumbrnenska.cz) zveřejněno všech deset nejlepších textů a hodnocení poroty. Na podzim budou publikovány v literárním sborníku Skrytá paměť Moravy 17. ročník.

 

29. 05. 2023

Nejkrásnější české knihy roku 2022

V pondělí 29. 5. 2023 proběhlo v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze slavnostní vyhlášení výsledků již 58. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Tradičně ji pořádají Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví, resp. Muzeum literatury.

Tentokrát mezinárodní výtvarná komise, jejíž předsedkyní byla zvolena  historička umění Markéta Žáčková, vybírala ze 367 titulů, které do soutěže zaslali  čeští nakladatelé, studenti grafických a polygrafických škol, grafici či instituce.  V soutěži se oceňuje nejen současný knižní design, ale také kvalita a originalita polygrafického a knihařského provedení.

Ceny Ministerstva kultury se udělují v sedmi kategoriích: odborná literatura, krásná literatura, literatura pro děti a mládež, učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky, knihy o výtvarném umění, katalogy a bibliofilie a autorské práce. Památník národního písemnictví (Muzeum literatury) dále uděluje Cenu Arna Sáňky studentům výtvarných a polygrafických škol a spolu s Uměleckoprůmyslovým muzeem vybírá i vítězné zpracování od tvůrců do třiceti let. Další ceny udělili zástupci Unie grafického designu, Spolku českých bibliofilů, Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR a Svazu polygrafických podnikatelů.

Seznam vítězných knih bude zveřejněn na webu Muzea literatury-Památníku národního písemnictví. Zájemci se budou moci s vítěznými knihami seznámit rovněž například na knižním festivalu LITR Olomouc, v Muzeu umění a designu v Benešově, v Moravské galerii v Brně a v dalších galeriích, knihovnách a muzeích po celé České republice. Pořadatelé zajišťují rovněž účast vítězné kolekce v soutěži nejlepšího knižního designu světa, na mezinárodních knižních veletrzích a výstavách.

 

18. 05. 2023

Výstava Karel Teige – Deníky 1912–1925

Dne 16. 5. 2023 proběhla v Malé galerii Muzea literatury (Pelléova 44/22, Praha 6) vernisáž výstavy Karel Teige – Deníky 1912–1925. Výstava potrvá do 17. 9. 2023.

 

09. 03. 2023

Blahoslavův rok

Únorové číslo informačního zpravodaje Památníku písemnictví na Moravě Literka přináší rozhovor s historičkou a kurátorkou Komenského muzea v Přerově Helenou Kovářovou o odkazu dnešku přerovského rodáka, literáta, vzdělance a pedagoga a také biskupa Jednoty bratrské Jana Blahoslava.  

Připomíná se, že se všechny aktivity spojené s 500. výročím Blahoslavova narození (20. 2. 1523) – výstavy, přednášky, besedy, koncerty, akce ve veřejném prostoru apod. – budou konat pod hlavičkou Blahoslavova roku. Probíhat budou zvláště ve městech s Janem Blahoslavem spojených: Přerov, Mladá Boleslav a Ivančice. Všechny aktuální informace naleznou zájemci na webu www.blahoslavuvrok.cz.

 

09. 03. 2023

Rukopis Švejka poprvé vystavený

V rámci cyklu akcí Hašek 100 připomínajících výročí narození i úmrtí Jaroslava Haška (30. 4. 1883 – 3. 1. 1923) uspořádá pražské Muzeum literatury unikátní výstavu rukopisu národní kulturní památky Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války a nepříliš známé povídky Vepřová historie. Rukopis Švejka bude vystaven vůbec poprvé v historii. V zájmu ochrany rukopisu potrvá výstava pouze jeden den – 21. března 2023. Odstartuje tím zároveň plánovaný cyklus jednodenních výstav Muzea literatury.

V 17:30 bude v Muzeu literatury projekt Hašek 100 představen a od 18:00 bude následovat zábavný pořad Vepřová historie se zpěvy — Jiří Lábus čte z rukopisů Vepřová historie a z Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války, Přemysl Rut hraje a zpívá.


Ukázka rukopisu Haškovy povídky Vepřová historie

 

23. 12. 2022

Nejkrásnější české knihy roku 2021
(19. 10. 2022 – 15. 3. 2023)

Výstava Nejkrásnějších českých knih roku 2021 v prostorách Muzea literatury představuje výsledky 57. ročníku soutěže, kterou každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. Soubor nominovaných a vítězných knih, jež ocenila mezinárodní odborná porota, doplňuje výběr studentské komise. Kurátorky a autorky grafické koncepce Tereza Hejmová a Adéla Svobodová nechávají návštěvníky procházet krajinou knih, se kterými se mohou osobně seznámit, prozkoumat jejich technické provedení, výtvarnou i grafickou podobu. Autorem architektonické koncepce je Daniel Pošta.
Otevírací doba: út–ne (10-18 hodin).
 


Foto: Anna Pleslová, Muzeum literatury

 

24. 3. 2022

Literární muzea v Belgii

Belgická Federace spisovatelů a literárního dědictví vydala 46. číslo svého informačního bulletinu – březen 2022 se speciální přílohou o literárních muzeích v Belgii.
 

 

27. 1. 2022

Epigram 2021

V roce 2021 se konal již 4. ročník autorské soutěže v tvorbě novodobých epigramů Epigram 2021 (poprvé proběhla v roce 2006). Záštitu nad akcí převzal Syndikát novinářů ČR. Do posledního ročníku se zapojilo 106 autorů, z toho 28 ve věku do 18 let, kteří soutěž obeslali celkem 500 epigramy. Do sborníku Epigram 2021 (120 s.), který uspořádal František Cinger a vydal Syndikát novinářů Vysočina, je vybráno 205 nejzdařilejších. Zájemci o tuto publikaci si o ni mohou napsat na kancelar@syndikat-novinaru.cz (Senovážné náměstí 978/23, 110 00  Praha 1; tel.: 224 142 456).
 

 

27. 1. 2022

Oslavy 100. výročí narození Jana Skácela

V obci Vnorovy v Jihomoravském kraji, kde se 7. 2. 1922 narodil básník Jan Skácel, proběhnou během února 2022 oslavy tohoto výročí s hudebními vystoupeními, recitací veršů, výstavou, besedou o J. Skácelovi, proběhne rovněž Skácelův pochod po místech s ním spojených (bližší informace naleznete na webu obce www.vnorovy.cz/historie/slavni.rodaci).

Obec zároveň chystá instalaci památníku věnovaného slavnému rodákovi před jeho rodným domem. Měl by mít podobu rozevřené knihy s básníkovou bustou od akademického sochaře Patrika Vlčka umístěné na pylonu. Tento již dlouhé roky chystaný počin by měl proběhnout, pokud nedojde ke komplikacím, v listopadu 2022, kdy je výročí básníkova úmrtí (7. 11. 1989).   

 

21. 10. 2021

Brno městem kultury 2028?

Brno usiluje o získání role Evropského hlavního města kultury roku 2028. Navázalo by tak na Plzeň, které se této pocty dostalo v roce 2015. Literatura by v této kulturní přehlídce měla hrát důležitou roli.

 

21. 10. 2021

Aktuálně o literární soutěži Skrytá paměť Moravy

V Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě byly 22. 9. 2021 vyhlášeny výsledky už 15. ročníku této celostátní literární soutěže. Cenu pro vítěze první kategorie (11–15 let) získala Adéla Vokušová z Prahy za Distanční pohádku na dobrou noc; ve druhé kategorii (16–19 let) zvítězil s povídkou Rande na dálku aneb Láska v době korony Šimon Latýn z Prostějova. Odborná porota vybírala z celkem 204 textů (126 v první kategorii a 78 v druhé kategorii). Všechny oceněné texty budou zveřejněny na webových stránkách Muzea Brněnska (www.muzeumbrnenska.cz) a také v literárním sborníku Skrytá paměť Moravy – XV. ročník, který vyjde na podzim 2021.

Ve stejný den náměstek hejtmana Jihomoravského kraje František Lukl vyhlásil další ročník. Tentokrát na téma „V obraze“, které nabídne mladým autorům ve věku 11–19 let propojení s výtvarným uměním. Zájemci z  celé republiky se mohou přihlásit do 31. 3. 2022. Aktuální podmínky a přihlášku  naleznou na webech www.jmk.cz nebo www.muzeumbrnenska.cz a na Facebooku.   

 

29. 9. 2021 

Dvacátý ročník Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu

Klub autorů literatury faktu (KALF) ve spolupráci s Městem Jaroměř uspořádal dne 16. 9. 2021 slavnostní udílení Cen Miroslava Ivanova, které se konalo v malém sále Jaromír v Divadle v Jaroměři. Do jubilejního 20. ročníku bylo přihlášeno celkem 101 titulů knih z 37 nakladatelství. Odborná porota hlavní cenu udělila Petru Čornejovi za knihu Jan Žižka – Život a doba husitského válečníka (vydalo nakladatelství Paseka v roce 2019). Soupis všech dosavadních oceněných ve všech kategoriích za období 2001–2019 naleznete na webu Ústavu pro českou literaturu AV ČR (www.ucl.cas.cz).

 

29. 9. 2021 

Anketa SUK – čteme všichni o nejoblíbenější dětskou knihu roku 2020

U příležitosti Mezinárodního dne dětí 1. 6. 2021 byly slavnostně uděleny ceny vítězům této ankety, jež vznikla již před 29 lety. Jejím cílem je podpora dětského čtenářství a také šíření povědomí o nových titulech z oblasti knih pro děti a mládež, ať už českých, nebo překladových. Název odkazuje k Václavu Františku Sukovi, gymnaziálnímu profesorovi češtiny a francouzštiny a zakládajícímu členu Společnosti přátel literatury pro mládež, z jehož popudu byla vytvořena naše největší sbírka literatury pro děti a mládež – Sukova studijní knihovna dětské literatury. Děti zvolily jako svoji nejoblíbenější knihu roku 2020 Prašina – Bílá komnata od Vojtěcha Matochy (vydalo nakladatelství Paseka).

 

16. 9. 2021 

Rekonstruovaná pamětní síň Františka Hrubína

Slavnostní otevření rekonstruované pamětní síně Františka Hrubína v Lešanech se uskuteční dne 25. 9. 2021.

 

29. 4. 2021 

Cena Maxe Broda 2021

Společnost Franze Kafky (SFK) vyhlásila 27. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cenu Maxe Broda 2021! Do soutěže se mohou zapojit studenti z ČR a Slovenska. Na vítěze čekají finanční odměny.
Texty (PDF, doc), psané v českém a slovenském jazyce spolu s přihláškou (je k dispozici na webu SFK) do soutěže, zasílejte do 30. 6. 2021 na cmb@franzkafka-soc.cz.
 

Témata:
1. HUMOR FRANZE KAFKY – Jean Collignon ve svém eseji Kafkův humor píše: „Specifikum Kafkova humoru tkví v tom, že – jak se zdá – nemá předmět.” Jak lze rozumět humoru Franze Kafky? A kde ho v jeho díle můžeme objevit?
2. KRIZE – Krize mezilidských vztahů, ekonomická krize, klimatická krize, existenční krize... Co je to krize a jaké může mít podoby?
3. LOCKDOWN – Jak celosvětová pandemie ovlivnila můj život?

 

24. 4. 2021

Dubnové číslo informačního zpravodaje Památníku národního písemnictví na Moravě Literka mj. připomíná 35 let od úmrtí spisovatele, dramatika a reportéra Ludvíka Aškenazyho včetně jeho zajímavých životních osudů. Pozdější nositel německé Státní ceny za literaturu pro děti, jehož rodnou řečí nebyla čeština, a proto své literární práce zpočátku diktoval, obestřel mystifikací už své narození. Manžel dcery spisovatele Heinricha Manna a přítel Oty Pavla a Arnošta Lustiga uváděl, že se narodil v železničním vagónu průvodčí v České Těšíně (uvádí se to i ve slovnících). Důvodem bylo získání československého státního občanství. Narodil se totiž ve východopolské a posléze sovětské Stanislavi, dnes ukrajinském Ivano-Frankivsku. Ve Lvově studoval na univerzitě.

Po jeho emigraci v roce 1968 byl komunistickým režimem na více než dvacet let vymazán z české literatury. Zemřel v roce 1986 v italském Bolzanu, kde je i pohřben.        

 

29. 3. 2021

Březnové číslo informačního zpravodaje Památníku národního písemnictví na Moravě Literka mj. přináší informaci o:

 

 

26. 2. 2021 

Šrámkova Sobotka v roce 2021

V letošním roce by se měl konat již 65. ročník Šrámkovy Sobotky, festivalu českého jazyka, řeči a literatury. Podle plánu by měl proběhnout v termínu 3. 7.–10. 7. 2021. Jako hlavní téma bylo zvoleno „Od folkloru k folkloru“. Organizační tým zatím festival připravuje v celém obvyklém rozsahu včetně odborných přednášek, výstav, autorských čtení, divadelních představení pro dospělé i dětské publikum, koncertů a besed. Akce se však bude moci uskutečnit v závislosti na pandemické situaci a s tím souvisejících vládních opatření…

 

12. 11. 2020 

Patnáctý ročník celostátní literární soutěže Skrytá paměť Moravy

Byl vyhlášen 24. 9. 2020. Má aktuální téma Život v době korony. Uzávěrka literárních prací je 31. 3. 2021. Statut soutěže, přihlášku a aktuální podmínky naleznou zájemci na Facebooku nebo na webech www.jmk.cz a www.muzeumbrnenska.cz.  

 

12. 11. 2020 

Říjnové číslo informačního zpravodaje Památníku národního písemnictví na Moravě Literka mj. přináší informaci o nové knize literárního vědce a kritika Jiřího Trávníčka (Ústav pro českou literaturu AV, pracoviště v Brně) o historii čtenářské kultury nazvané Kulturní vetřelec (vydal Host, 2020, 272 s. ISBN 978-80-275-0245-5) a zprávu o finále 14. ročníku celostátní literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy, které letos proběhlo 24. 9. kvůli pandemii koronaviru v komorním duchu a s řadou omezení. O vyhlášení jubilejního 15. ročníku viz samostatná informace.      


30. 4. 2020

Bohumil Hrabal a část jeho tvorby jsou neodlučitelně spojeni s pražskou Libní. Městská část Praha 8 mj. společně s investorem, společností Akvo Praha, a Galerií hl. m. Prahy proto připravuje, aby na Palmovce po výstavbě nových objektů nad stanicí metra (projekt nese název One Palmovka) vzniklo nově koncipované náměstí pojmenované po spisovateli s uměleckým dílem inspirovaným osobností a tvorbou B. Hrabala. To stávající není dostatečně důstojné věhlasu tak významného spisovatele.

Podoba uměleckého díla by měla být známa do začátku roku 2022 a celé náměstí dokončeno v roce 2025. Nové restaurace a kavárny, které zde vzniknou, budou svou formou a obsahem rovněž odkazovat ke spisovateli a jeho dílu.


6. 2. 2020

Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku bude z důvodu rekonstrukce minimálně do srpna 2020 uzavřen.


12. 12. 2019
Rok 2020 bude ve znamení výročí významných postav naší literární historie, a to

Všemu budou vévodit Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského 2020–2022 (28. 3. 1592–15. 11. 1670): 350. výročí úmrtí a 430. výročí narození.

Stálé muzejní expozice věnované těmto významným literárním a intelektuálním osobnostem budou rozšířeny, aktualizovány nebo zcela nově koncipovány; ve zvýšené míře se hodlají svými aktivitami zapojit rovněž knihovny z celé České republiky.


26. 9. 2019
V Kostelci na Hané probíhá rekonstrukce Červeného domku, kde v posledních letech svého života bydlel básník Petr Bezruč; jedna místnost mu sloužila jako pracovna, ve druhé měl ložnici. Zde byl také nalezen zhroucený krátce před svou smrtí 17. 2. 1958. Ve vedlejším Bílém domku se stravoval u majitelky Františky Trnkové. Dne 23. 9. 1962 byla v Červeném domku otevřena Pamětní síň Petra Bezruče a paní Trnková se až do své smrti v roce 1972 o expozici starala.

V současnosti je objekt ve vlastnictví Olomouckého kraje a spadá do správy Muzea a galerie v Prostějově. Bílý domek byl již zbořen. Muzeum by mělo na jaře 2020 v Červeném domku otevřít novou expozici, kde bude prezentováno básníkovo dílo i jeho pobyt na Hané. 


11. 4. 2019 
V sobotu 27. 4. 2019 od 10:30 hod. dojde na prvním nádvoří hradu Valdštejn před kaplí sv. Jana Nepomuckého ke slavnostnímu odhalení pamětní desky spisovateli Eduardu Petiškovi u příležitosti 95. výročí jeho narození.
Spisovatel zde v letech 1954–1958 se svou rodinou často pobýval a také tvořil. Fanfáry Trubačů Českého ráje uvedou projev literárního vědce Jiřího Opelíka (více informací naleznete na www.infocentrum-turnov.cz).

Městská knihovna Antonína Marka Turnov pro letošní rok zorganizovala v rámci Roku Eduarda Petišky 2019 jako součást projektu výchovy ke čtenářství i řadu akcí (www.knihovna.turnov.cz).     


5. 12. 2018
Muzeum cestopisné literatury v Českých Budějovicích, jehož základem byla sbírka cestopisné literatury Martina Řehouta, bylo definitivně zrušeno v červnu 2018. Podle sběratele zatím žádnou náhradu tohoto muzea nemá v plánu.
 

5. 11. 2018
Ve výletní restauraci Rudolfův dvůr v Rudolfově (část Jindřichova Hradce) dokončil Karel Čapek v roce 1923 svůj román Krakatit. Zchátralý objekt a přilehlé pozemky jsou od podzimu 2017 ve vlastnictví místního rodáka a pedagoga Petera Chvojky, který hodlá roky opuštěnému a památkově chráněnému místu vrátit život. Plánuje zde mj. otevřít expozici věnovanou Karlu Čapkovi a jeho románu, který zde dopsal. Rekonstrukce by měla být dokončena v roce 2023 ke 100. výročí, kdy zde spisovatel dopsal Krakatit.
 

1. 11. 2018
Ladislav Pártl, nový majitel měšťanského pivovaru v Polné nedaleko Havlíčkova Brodu, chystá po rekonstrukci objektu v jeho prostorách zpřístupnit expozici věnovanou Bohumilu Hrabalovi, která připomene zdejší pobyt spisovatele v letech 1916–1919. Měla by být otevřena ke 100. nedožitým narozeninám spisovatele v roce 2019. Nový majitel na projektu spolupracuje s Klubem za historickou Polnou.
Sdílet: